A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít az alábbi témakörökben

A KézenFogva Alapítvány akkreditált
továbbképzéseket indít 
az alábbi témakörökben

 

Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infó-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei


 
A képzés célja: 

A képzési program célja,
hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása
területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az
érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében. A képzési program sikeres
elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert,
megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a
gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi
kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen
belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni
igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal
partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek
társadalmi befogadását.

 

A képzés
engedélyszáma:


T-05-072/2015

 

Továbbképzési
pontérték:


45 pont

 Időtartam:45 óra (4 nap +10
óra otthoni munka)

 
 

Képzési díj:


28.000 Ft

 


A képzés
időpontjai:


2019. március

 


 

Fogyatékos
személyek szociális segítésének új útjai

 A képzés célja:


A képzést
minden olyan, különböző szakterületen, és különböző alap, vagy
szakképesítéssel rendelkező szakember számára ajánljuk, akik
munkájuk során fogyatékos emberekkel kerülnek kapcsolatba.

A
képzés célja széles körű, gyakorlatorientált, korszerű ismeretek átadása a
fogyatékos személyekkel összefüggésben. A képzésen a résztvevők szakmai
ismereteinek bővítése, kompetenciájának fejlesztése és attitűdformálása kerül
előtérbe. 

A képzés
engedélyszáma:


T-05-068/2015

 

Továbbképzési
pontérték:


33 pont

 Időtartam:30 óra (3 nap + 1
nap gyakorlat + vizsga)

 
 


Képzési díj:


23.000 Ft

 


A képzés
időpontjai:2019. február 22.,
március 5, 8, 14.

 


 A változó jogszabályi környezet kihívásai a
fogyatékos személyeket ellátó intézmények számára


 
A képzés célja: 

A képzés célja a
résztvevők felkészítése a szociális szférát szabályozó jogszabályi
feltételrendszer változásának követésére, különös tekintettel azokra a
kihívásokra, amelyet az EU-s elvárások jelentenek a területen működő
szervezetek, szakemberek számára.

A képzésen szó lesz az
aktuális változásokról a szociális szolgáltatások és a fogyatékos emberek
foglalkoztatásával kapcsolatban. Az oktató, Dr. Gazsi Adrienn segítséget nyújt
az aktuális joganyagok értelmezésben, valamint közösen áttekintik az aktuális
iratmintákat is.

A képzés
engedélyszáma:


T-05-057/2017

 

Továbbképzési
pontérték:


30 pont

 Időtartam:30 óra (4 nap)

 
 

Képzési díj:


32.000 Ft

 


A képzés
időpontjai:


2019. március 6-7,
március 20-21. + vizsganap


 

 


 


 
A képzések helyszíne:
KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19.


Jelentkezéseket a
beérkezések sorrendjében fogadjuk.


Jelentkezési határidő:
2019. február 5.

 


További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213,

[email protected]

Jelentkezési lap itt letölthető.