HRG

H.R.G. : 
Hydroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika 
A HRG preventív 
(a), regressziós 
(b), habilitációs 
(c), rehabilitációs 
(d) langyos (30 Celsius fokos) vállig érő vízben alkalmazható, csoportos ( néha egyéni) mozgás tanítás, mozgás fejlesztés. 

a, Preventív: megelőző szerepe van pl:kóros tartások, deformitások, rendellenes izomtónus kialakulásában. Ezen kívül a gyermekkori elhízás és az asztma megelőzésében is előnyös. 

b, Regressziós: meg kell figyelni a gyermek mozgását szilárd talajon – a vízi feladatok a megfigyelt mozgásbeli lemaradás korrigálására épülnek. 
c, Habilitációs: új funkciók tanulása. 
d, Rehabilitációs: az elveszített működés visszaállítása a cél. (Pl. baleset, vagy agyvérzés után.) A különböző mozgáselemek a vízben könnyebben elvégezhetők, mint a szárazföldön.Ez kedvezően hat a gyermek motorikus és szenzoros képességeire. Normalizálja a hiányzó képességeket., valamint a felfogóképességet is növeli. 
 
A vízben történő mozgás sokban különbözik a szárazföldi mozgásoktól:
 • más a hőszabályozás ( kevésbé van holtpont)
 • más a fizikai környezet (nem károsítja a mozgató szerveket.)
 • kellemes (langyos víz)
 • vitálkapacitás erőteljes növelése
 • a láb és a karmunka egyforma részvétele
 • legjobb környezet a légzés – és a légzéstempó szempontjából
 • a pulzus a maximális terheléskor sem emelkedik olyan mértékben , mint a szárazföldi terheléskor.
A HRG feladatköre: A megkésett, eltérő mozgás, beszéd és értelmi fejlődés, figyelemzavar, eltérő aktivitás, mozgássérültség, érzelmi kötődési és beilleszkedési problémák kezelésére, kezdeti tartási hibák korrigálása.
 
A HRG komplex fejlesztés . A játékos vízi gyakorlatok a megszerzett ismeretekre épülnek. A vízi mozgásfejlesztés a vízhez szoktatással kezdődik. A vízhez szoktatás tulajdonképpen egy alkalmazkodási folyamat. Célunk az új közeg megszerettetése, az oktató és oktatási helyzet elfogadása, együttműködés kialakítása, a többi csoporttag megismerése, beilleszkedés a csoportba. 6 éves kor alatt nem cél az úszómozgások tanítása. A vízi feladatokkal, csak előkészítjük az úszást. Kezdetben sok magyarázattal, bemutatással, sok segítséggel és nagy ismétlésszámmal végezzük a vízi gyakorlatokat. Később törekednünk kell az önálló feladatvégzésre. Ilyenkor, már lehet a tempót is gyorsítani, valamint az egyszerű mozgáselemeket kombinálni is lehet. A fokozódó terhelés alapkövetelmény. 

A HRG fejlesztési területei:
 • figyelem, feladattartás
 • szem-kéz koordináció, finommozgások fejlesztése
 • nagy – és finommozgások koordinációja
 • kóros reflexek és kóros testtartások leépítése
 • alkalmazkodás ( új közeghez, társakhoz)
 • tüdő vitálkapacitás növelése
 • egyensúlyfejlesztés
 • beszédfejlesztés ( mozgás összekapcsolása a beszéddel) pl:víz tetején a tenyér kőrkörös mozgatása ” Borsót főztem… ” című ének kíséretében.
 • fej és törzskontroll kialakítása
 • izomtónus normalizálása.
Az életkori sajátosságokat a fejlesztés során figyelembe kell venni, mivel a gyermek fő tevékenységi formája, 6 éves kor alatt a játék, ezért a feladatokat játékosan oldjuk meg és változatosan sok ezközt is használunk. 1-1 mozdulatot énekkel, mondókával, játékos cselekvésekkel, (pl: kaszálunk, vonatozunk) illetve eszközzel végzünk ( pl: labda, karika, lebegő műanyag tárgyak). Az eszköz konkrét segítséget is jelenthet a feladatok végzése közben. Az eszközök a könnyebb feladatokról a nehezebb feladatokra történő rávezetés előkészítését is segítik.