Adatvédelem

A szervezet lejelentett adatkezelései:

NAIH_84030_2015.

” az egészségügyi ellátórendszeren kívül történő, eg. adatokat tartalmazó adatbázis építése.
Betegek (vagy képviselőjük szülő, gondviselő) által átadott orvosi dokumentációk őrzése a Nemzeti NF Regiszterbe történő felviteléig, illetve az orvosi dokumentációk
anonimizálásáig. Illetve az orvosi dokumentációk rögzítése a Nemzeti NF Regiszterbe.. “

NAIH_84029_2015.

” az egészségügyi ellátórendszeren kívül történő, eg. adatokat tartalmazó adatbázis építése.
Betegek vagy szülők, gondviselők írásos beleegyező nyilatkozata, a Nemzeti NF
Regiszterben történő egészségügyi adataik rögzítéséhez… “

NAIH-61066/2012.

“Honlapon történő regisztráció. Honlapra belépés biztosítása. “

NAIH-61065/2012.

” az egészségügyi ellátórendszeren kívül történő, eg. adatokat tartalmazó
adatbázis építése. A Nemzeti NF Regiszterbe kerülendő adatok kezeléséhez
történő hozzájáruló Betegtájékoztató-nyilatkozatok kezelése. ” 

NAIH-61064/2012.

” az egészségügyi ellátórendszeren kívül történ, eg. adatokat tartalmazó
adatbázis építése. A ,,Nemzeti NF Regiszter”-be a neurofibromatózisos betegek állapotváltozásának rögzítése. ” 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Amennyiben nem megfelelő adatkezelést tapasztal panasztétellel kapcsolatban a https://naih.hu oldalon talál felvilágosítást. 


Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti, hogy tájékoztassuk milyen adatait, milyen jogalappal és meddig tartjuk nyilván, továbbá bármikor kérheti adatai törlését, azok módosítását.

Kapcsolodó letöltések:

Adatleltár 2018.01.10.
Adatkezelési nyilatkozat
GDPR Általános tájékoztató
(EU) 2016679 RENDELETE

Adatkezelési nyilvántartás