Sorstársaknak

Hogyan lehetek az NF Magyarország tagja?

 

Az NF Magyarország tagja úgy lehetsz ha:

I. Elfogadod az Alapszabályunkat 

II. Kitöltöd a belépési nyilatkozatot (Belépési nyilatkozatot letöltése)

III. Befizeted az éves tagdíjat a “Belépési Nyilatkozatot” és postán a 1039 Budapest, Szindbád utca 3. III/24. címre,  Bach Rezső névre kell postáznod, vagy beszkenneled és emailban küldöd el az email címre. 

A feladás vagy elküldéssel egy időben, átutalsz szervezetünk számlájára CIB Zrt. 10701207-65579235-51100005
2 ezer forint „tagdíj” megjelöléssel. (Vagy csekket kérsz tőlünk)

A tagság az adott év december 31. napjáig szól, a tagdíjakat a belépéskor, utána az adott év május 31-ig kell megfizetned. 
Az Alapszabályból: 
 
AZ EGYESÜLET TAGJAI 4.§ 
 
1.Az Egyesület rendes tagja lehet bármely érintett ember és hozzátartozója, amennyiben nagykorú, természetes személy, aki az Alapszabályt elismeri és az abban foglaltakkal egyetért. 
2.Az Egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazok az intézmények, természetes személyek és a jogi személyiséggel rendelkező és nem rendelkező társulások, akik tevékenységükkel, vagyonukkal vagy más módon az Egyesület céljait kívánják segíteni, abban részt kívánnak venni. 
3.A tagsági viszony az alapszabály, illetve a belépési nyilatkozat aláírásával keletkezik, annak elfogadásához nem szükséges testületi döntés. 
4. A tagsági viszony a tag kilépésével, kizárással és halálával szűnik meg. A kizárás a Közgyűlés hatályába tartozik, kizárható az a tag, aki magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljait. A tagdíj nem fizetése után az Egyesület köteles a hátralék kifizetésére –dokumentálható módon – felszólítani. Ha a felszólítás ellenére nem fizeti ki hátralékát, úgy az Elnökség dönt a tagság megszűnéséről. 
 
A TAGOK JOGAI 5.§
 
1. A tagok (illetve képviselőjük) jogosultak: – részt venni a feladatok megoldásában, az Egyesület tevékenységében, rendezvényein; – javaslatokat, indítványokat tenni az Egyesület vezetői számára; – tájékoztatást igényelni az Egyesület tevékenységéről. 
2. A tagok javaslatait, indítványait az Egyesület hatáskörrel rendelkező szerve, tisztségviselője köteles megvizsgálni és arra 30 napon belül indokolt választ adni. 
3. Az Egyesület minden rendes tagja bármilyen tisztséget betölthet. A rendes tag a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal bír. 
4. A pártolótag tanácskozási, javaslattételi joggal bír. 

A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI 6.§
 
1. A tagok tevékenységük során az ezen alapszabályban elfogadott elveket és gyakorlati teendőket érvényre juttatják. 
2. Egymással közös érdekeik mentén együttműködnek. 
3. A tagok kötelesek a közgyűlés által megállapított évi tagdíjat megfizetni. A Közgyűlés és az Elnökség a tagdíjfizetési kötelezettség alól felmentést adhat. 
4. A tag köteles az alapszabályban foglaltakat és a közgyűlési és elnökségi határozatokat megtartani. 
5. A pártoló tagra ugyanezen rendelkezések érvényesek, így: – az Egyesület céljait támogatja; – ezen alapszabály reá vonatkozó rendelkezéseit, a testületi szervek e körben hozott határozatait megtartja.

Mit kapsz a tagságodért:
-Van egy szervezet aki képvisel.
-Hozzájuthatsz olyan külföldi,  általunk fordított információs anyagokhoz, amik segítenek a betegség megértésében.
-Sokkal több szolgáltatásunkból részesülhetsz mint azok akik nem tagok. 
Nem szeretnél tag lenni, de szeretnéd elérni a tagoknak szánt információkat? Támogató tagjaink és adományt fizető (legalább 2000 forint/év) személyek részére is biztosítjuk azoknak az információknak az elérését amik tagjaink számára biztosítottak.