Törvényi háttér

Kapcsoló törvények, jogszabályok:
  • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
  • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
  • 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  • 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről