KÖZGYŰLÉSI MEGHIVÓ!

KÖZGYŰLÉSI MEGHIVÓ!
A közgyűlés ideje:2022. 10. 16. vasárnap 14 óra
Helyszíne:1035 Budapest Vihar utca 36.

Napirendi pontok:
I.
Javasolt határozat száma 2022.10.16/1
A szervezet elnökének kinevezési ideje 2022.11.17.-én lejár, új elnököt kell választani.
Illetve amennyiben a vezetőségi tagok a továbbiakban nem tudják vállalni a feladatot, úgy alelnököt és főtitkárt is kell választani.

II.
Javasolt határozat száma 2022.10.16/2
Amennyiben nem sikerül az egyes pontban meghatározott vezetőségi tagok tisztújítása, új vezetőségi tagok választása, az Alapszabály 22.§ szerinti folyamat elindítása.

Tájékoztatásul: Az Alapszabály szerint A testületi szerv ülése határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-a + 1 fő jelen van.
Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a leghamarabb 1 órával később, de 30 napon belül megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben felvetett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a meghívóban a tagok figyelmét felhívták. Fentiekre tekintettel, ha a tagok létszáma nem megfelelő a határozathozatalhoz, úgy azonos napon és helyszinen15.00 -ra megismételt közgyűlést hívunk össze, változatlan napirendi pontokkal.